Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวมคลิปสอนภาษาอังกฤษ หลายอาจารย์ ดี ๆ ทั้งนั้น

Chris สมคิด   YouTube

ที่ลิงก์ YouTube นี้
--- >https://www.youtube.com/user/MeAndMyLittlePiano/featured
มีคลิปให้เรียนภาษาอังกฤษมากมายหลายหลากหัวข้อ
เมื่อเข้าไปแล้ว นอกจากคลิกคลิปกลางหน้าแล้ว, ให้คลิกใต้ Related channels ที่คอลัมน์ขวามือด้วยครับ
เชื่อว่าท่านจะเจอของถูกอกถูกใจบ้าง ไม่มากก็น้อย

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com