Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ค้นข่าวเก่าย้อนหลัง Bangkok Post

Advanced Search   Bangkok Post

สวัสดีครับ

การอ่านข่าวเป็นวิธีฝึกพัฒนา reading skill ที่ดีมาก และเว็บข่าว Bangkok Post ก็มีข่าวดี ๆ ที่น่าสนใจให้ท่านฝึกอ่านมากมาย

ที่หน้า Bangkok Post Archive Advanced Search

http://search.bangkokpost.com/search/advanced?category=archive

ท่านสามารถพิมพ์ key word เพื่อค้นหาและกรองเรื่องที่ตรงกับความสนใจของท่าน นับว่าสะดวกมากครับ

พิพัฒน์    

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com