Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกภาษาอังกฤษ กับ "สี่แผ่นดิน - Four Reigns" โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

 

4 reigns 1717 pages4reigns

เพิ่ม 18 มีค 61 :

อ่านเทียบ สี่แผ่นดิน ไทย-อังกฤษ บทที่ 1 ของแผ่นดินที่ 1-3 และบทที่ 16 แผ่นดินที่ 4 ขอแนะให้เปิด 2 tab เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ไทย-อังกฤษ → คลิก

☼ ☼ ☼

สวัสดีครับ

       สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นหนึ่งใน หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน   ท่านใดยังไม่เคยอ่านหรืออ่านแล้วแต่ลืมเลือน ลองอ่านเรื่องย่อได้ที่นี่ หรือ ที่นี่  หรือ ที่นี่

       ผมมีไฟล์หนังสือเล่มนี้ให้ท่าน ---> ดาวน์โหลด  

       หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อ Four Reigns ผมอ่านจบแล้ว และพยายามหาไฟล์สมบูรณ์มาฝากท่านผู้อ่าน  แต่หาอยู่นานก็ยังไม่เจอ  ที่เจอคือ ---> ลิงก์นี้ และ ---> ไฟล์ pdf นี้  ซึ่งมีสำนวนแปลของ คุณ Marcel Barang อยู่ 4 บท  ผมเห็นว่า ท่านที่รักวรรณกรรมและภาษาอังกฤษ สามารถเข้าไปอ่านเพื่อความเพลิดเพลินและฝึกภาษาอังกฤษได้พร้อมกัน จึงนำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาเทียบกัน และทำเป็นไฟล์ pdf ถ้าสนใจก็คลิกเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลดได้เลยครับ

        Tip: ถ้าท่านต้องการอ่านเปรียบเทียบ ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ให้เปิดเป็น 2 tab, และเลื่อนข้อความซ้าย-ขวา ให้ตรงกัน ให้อ่านเปรียบเทียบได้ง่าย ๆ 

       แต่ว่า ผมยังไปเจอวิทยานิพนธ์ 2 เรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สี่แผ่นดิน

       เรื่องแรก  

      กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน  โดย สตรีรัตน์ ไกรอ่อน --- > คลิกดู 

     ผมขอให้ท่านคลิกดูบท Appendix  ไฟล์ pdf ตั้งแต่หน้า 65/83 เป็นต้นไป ท่านจะเห็นว่า เขายกตัวอย่างการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของผู้แต่ง คือ  Tulachandra ว่า มีการแปลแบบตรงตัว, แบบเอาความ, แบบทับศัพท์ และแบบไม่แปลตัวอย่างการแปลศัพท์ที่เข้ากับเนื้อเรื่องทำนองนี้ เราอาจไม่เจอเมื่อไปเปิดดิก ไทย-อังกฤษ ทั่วไป  

       แปลแบบตรงตัว คำเหล่านี้ จากไทยเป็นอังกฤษ:ยกตัวอย่าง ---> ยถากรรม, การถวายตัว, กุ้งแช่อิ่ม, ธรณีประตู, นั่งขัดสมาธิ, เครื่องต้นเครื่องทรง เป็นต้น

       แปลแบบเอาความ ยกตัวอย่าง:---> ลูกเสื้อลูกตะเข้, ใส่บาตร, ฝากเนื้อฝากตัว, พุทโธ่,หมากพลู บุหรี่, ตั้งนโมให้ศีล,    พระอนุโมทนายถาสัพพี  เป็นต้น

        เรื่องที่สอง      

     การศึกษาการแปลวัจนกรรมอ้อมประโยคคําถามในนวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน   (SI PHAENDIN)และ FOUR REIGNS โดย ทิวาพร ธงทอง --- >  คลิกดู

      เล่มนี้ก็พูดเรื่องการแปลนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน ไปเป็น Four Reigns โดย Tulachandra เช่นกัน   งานวิจัยชิ้นนี้ท่านก็จะได้เห็นการวิเคราะห์การแปลที่น่าสนใจอีกเช่นกัน

      เรื่องที่แนะนำวันนี้ อาจจะดูหนักไปหน่อย แต่ถ้าใจเย็น ๆ ค่อย ๆ คลิกเข้าไปศึกษา ก็น่าจะมีประโยชน์ครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com