ฟังคำศัพท์พบบ่อยที่อังกฤษและอเมริกัน ออกเสียงต่างกัน

ทั้ง 2 คลิปข้างล่างนี้ แต่ละคำจะออกเสียงแบบอังกฤษก่อน ตามด้วยแบบอเมริกัน

ฝึกฟังให้ชัด ๆ อีกครั้ง -- > ที่นี่

อ่านคำศัพท์ -- > ที่นี่