พระอาจารย์ชยสาโรตอบหลายคำถามที่มีประโยชน์มาก ๆ

 คลิปนี้ พระอาจารย์ชยสาโรตอบหลายคำถามที่มีประโยชน์มาก ๆ เช่น

วิธีการให้อภัย

♥ การจัดการกับความโกรธ

♥ การมีสติรับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นในใจอย่างผ่อนคลาย

♥ การรักษาศีลมีอานิสงส์ต่อสังคมรอบข้างและการสร้างสมาธิ

♥ แง่ให้คิดในการมีจิตเมตตา ที่ทำได้จริง ๆ

♥ อันตรายหรือไม่ที่จะฝึกนั่งสมาธิโดยไม่มีอาจารย์แนะ

♥ อุปมาการไปเกิดใหม่ เหมือนเทียนเล่มใหม่ ต่อไฟจากเทียนเล่มที่ไหม้หมด

♥ ไม่มี fixed fate ตามคำสอนของพุทธศาสนา เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกรรม

♥ ฯลฯ