Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก อ่าน-ฟัง-พูด วันละ 5 – 10 ประโยค กับ Longman Dictionary

longman1

วันหนึ่ง ๆ แม้ไม่ค่อยมีเวลา ก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษให้ได้สัก 5 – 10 ประโยคก็ยังดี
ไปที่เว็บ Longman Dictionary---> http://www.ldoceonline.com/
ที่เว็บนี้ ทุกประโยคตัวอย่างของคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว d หรือ s เราสามารถคลิกเพื่อฝึกฟังเสียงอ่านและฝึกพูดตามได้ และก่อนคลิกฟังก็ฝึกอ่านให้เข้าใจก่อน ทำอย่างนี้ก็จะได้ฝึกทั้ง ฟัง – พูด –อ่าน – คำศัพท์
เริ่มง่าย ๆ ด้วยการพิมพ์คำศัพท์อะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยตัว d หรือ s ลงไป แล้วก็ฝึกอ่าน-ฟัง-พูด กับ definition และ example sentence ของคำ ๆ นั้น หลังจากนั้นก็คลิกคำใด ๆ ก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยตัว d หรือ s ในหน้านั้น และคลิก Go to entry ที่มุมบนขวา
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com