Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดิกภาพสำหรับเด็กที่น่าใช้มาก (จริงๆ)

สวัสดีครับ

ผมไปเจอดิกชันนารี online สำหรับเด็ก ที่น่าใช้มากจริง ๆ หน้าแรกของดิกเป็นอย่างนี้

ดิกชันนารีภาพ online สำหรับเด็ก (Kids.BETA WordSmyth)

 wordsmythpic

ที่ผมบอกว่าน่าใช้เพราะว่า

-ดิกเล่มนี้รวบรวมเฉพาะคำพื้นฐานจริง ๆ ที่เด็กควรรู้ และในขณะเดียวกัน ผู้ใหญ่ก็สามารถใช้เป็น checklist ของตัวเองว่า  เราผู้ใหญ่รู้คำพวกนี้ครบหรือเปล่า คำว่า “รู้ครบ” หมายความว่าอย่างนี้ครับ

- - เราออกเสียงคำนี้ได้ถูกต้องหรือไม่ – ดิกมีปุ่มให้คลิกฟังเสียง

- -เรานำศัพท์คำนี้มาผูกประโยคเพื่อใช้พูดได้เหรือไม่ – ดิกเล่มนี้มีประโยคตัวอย่างให้ศึกษาเพื่อนำไปใช้พูด

- - ถ้าให้เราอธิบายความหมายของศัพท์คำนี้เป็นภาษาอังกฤษง่าย ๆ เราทำได้หรือไม่ – ดิกมีคำอธิบายง่าย ๆ ให้เราอ่าน เมื่ออ่านสัก 2-3 เที่ยวและไม่มองหน้าคอมฯ เราสามารถอธิบายความหมายของศัพท์คำนี้ได้หรือไม่ ถ้าเราพยายามฝึกให้พูดอธิบายได้ เราจะได้ทักษะทั้ง reading และ speaking (อาจจะอ่านสัก 10 เที่ยว พอเที่ยวที่ 11 เราก็สามารถพูดได้โดยไม่ต้องดู)

-ดิกเล่มนี้ จัดรูปเล่มหน้าตาได้งดงามน่าใช้มาก

-ผมไม่รู้ว่าดิกเล่มนี้มีศัพท์กี่คำ   แต่ตรวจดูแล้วทุกคำ “ต้อง” รู้ทั้งสิ้น เพราะมันเป็นคำง่าย ๆ ขั้นพื้นฐานจริง ๆ

ผมได้เขียนคำแนะนำในการ register และการใช้งาน  ดิกชันนารีภาพ online สำหรับเด็ก (Kids.BETA WordSmyth) ไว้ค่อนข้างละเอียด อยากให้ท่านลองทำความคุ้นเคยให้สามารถใช้ได้อย่างชำนาญและแนะนำเพื่อนฝูงหรือลูกศิษย์ด้วยครับ

คลิกดาวน์โหลด คำแนะนำ

 

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com