Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟัง story ง่ายและสนุก Level 1 ที่ YouTube

 hqdefault

สวัสดีครับ

       วิธีหนึ่งที่ง่ายและสนุกในการฟิตภาษาอังกฤษ คือเข้าไปที่ YouTube และหา story ที่ง่ายและสนุก มาฟัง โดยการพิมพ์คำค้นว่า

---> English story intitle:"level 1"

      Story ที่ YouTube จัดมาให้มักเป็นนิทานเด็ก ๆ ที่ฟังง่าย อ่านช้า ๆ พูดช้า ๆ และมักมี subtitle ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ให้อ่านบนจอ

      มันมีหลายเรื่อง  ท่านก็คลิกฟังเรื่องที่ท่านชอบไปเรื่อย ๆ แล้วกันครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com