ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล

ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

http://thai.langhub.com/th-en/learn-english-with-news
และเรียนคำศัพท์ที่ใช้ในข่าว

แนบคำแปลไทย

 --- > http://www.posttoday.com/learning/words

 --- > http://www.bangkokpost.com/learning/vocabulary/all

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

 --- > http://learningenglish.voanews.com/z/3620.html (วีดิโอ)

--- > BBC Learning English: Video Words in the News  (วีดิโอ)

--- > VOA WordBook! (อ่านและฟังเสียง)

--- > BBC - Words in the News  (วีดิโอ, ข้อความ, แบบฝึกหัด, ไฟล์ดาวน์โหลด)