Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ตัวอย่างการเขียนอีเมลผิด และการแก้ไขให้ถูกต้อง (Common mistakes in emails)

Avoid-These-Mistakes-in-Email-Pinterest

สวัสดีครับ

        วันนี้ผมขอนำตัวอย่างข้อความในอีเมลธุรกิจที่เขียนผิด ๆ มาให้ดู และแนะนำว่าควรแก้ไขยังไงให้ถูกต้อง   มีทั้งผิดแกรมมาร์, ผิดในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน, การใช้คำศัพท์, หรือถ้อยคำภาษา หรือ collocation ที่ไม่เหมาะสม

       ผมขอแนะนำว่าก่อนที่ท่านจะดูเฉลย (Answers) ที่ด้านล่าง  ขอให้ท่านลองคิดให้หนัก ๆ ก่อนว่า มันผิดตรงจุดไหน  ถ้าไม่ฝึกคิดก่อนท่านจะเรียนรู้จากบทความนี้ได้น้อยมาก   ถ้าอ่านเที่ยวแรกไม่เจอจุดผิด ก็ให้อ่านซ้ำหลาย ๆ เที่ยวให้เจอจุดผิดให้ได้  ถ้าจนแต้มหาไม่เจอจริง ๆ จึงค่อยเลื่อนลงไปดูเฉลย

เว็บที่ 1   

ลิงก์ที่ 1: มีทั้งหมด 14 ข้อ, แต่ละข้อมีจุดผิดอย่างน้อย 2 จุด - คลิก

ลิงก์ที่ 2: มีทั้งหมด 11 ข้อ, แต่ละข้อมีจุดผิดอย่างน้อย 1 จุด - คลิก

เว็บที่ 2  

มีตัวอย่างอีเมลที่เขียนผิด, เฉลยการแก้ไขให้ถูกต้อง, อธิบายเฉลย - คลิก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com