Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่าน-ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ กับข่าวสั้น เนื้อหาหลากหลายเป็นพัน ๆ เรื่อง ที่ - breakingnewsenglish.com (+ วิธีดาวน์โหลดไฟล์ mp3)

 Breaking News English

เว็บ breakingnewsenglish.com เกิดขึ้นตั้งแต่ November 2004 โดยทุกวันหรือทุก 2-3 วันจะสรุป world news 1 ข่าว ให้อ่านโดยมีแบบฝึกหัดให้ทำและเฉลยให้ตรวจ และตั้งแต่ April 2005 ก็เพิ่ม mp3 ให้ฟังด้วย  คุณครูและท่านผู้อ่านสามารถใช้เว็บนี้ฝึกภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

•••••วิธีใช้งานเว็บทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ •••••

[1]เข้าไปที่เว็บ

--- > http://www.breakingnewsenglish.com/index.html

--- > http://www.breakingnewsenglish.com/1603-1606.html

[2] อ่านพาดหัวข่าว และอ่าน 1 -2 ประโยคข้างใต้ พอให้รู้เนื้อหาคร่าว ๆ ก่อน,  ด้านล่างลงมาสามารถคลิกข่าวย้อนหลังไปจนถึง November 2004 ซึ่งแยกเป็นรายเดือน, ถ้าสนใจข่าวใดก็คลิกลิงก์พาดหัวข่าวนั้น ๆ หรือถ้าข่าวใดมีหลาย level ให้เลือก, ก็คลิก Level ที่ต้องการฝึกก็ได้

[3] วิธีฝึก, จะอ่านอย่างเดียว, หรือฟังอย่างเดียว, หรืออ่านพร้อมฟังก็ได้, โดยถ้าจะฟัง ก็ให้คลิก listening หรือคลิก MP3 หรือคลิก North American & British English  (และเลือก speed ช้า-เร็ว ที่ต้องการฟัง)

ปุ่มฟังที่ว่านี้ หาให้เจอนะครับ มันอยู่แถว ๆ นั้นแหละ 

[4] ด้านล่างมีกิจกรรมให้ฝึก และมีเฉลยให้ตรวจ


•••• ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ mp3  ••••

ให้คลิกขวาที่ไอคอนรูปลำโพง ตามรูปข้างล่างนี้ , และคลิก Save audio as…

audio1 

 หรือคลิกขวา Download this file  ตามรูปข้างล่างนี้ และคลิก--- > Save link as…หรือ Save target as...

audio2

 หรือคลิกขวา MP3   ตามรูปข้างล่างนี้ และคลิก--- > Save link as…หรือ Save target as...

audio3

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com