Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แกรมมาร์ที่ต้องรู้ --- > เพื่อช่วยให้อ่านภาษาอังกฤษเข้าใจชัดเจน

read and understand

สวัสดีครับ

       การอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจได้ดีนั้น มี 2 เรื่องที่ต้องรู้ คือ 1.ศัพท์  และ 2.แกรมมาร์

       เรื่องแกรมมาร์นั้น ในเบื้องต้น มีอยู่ 3 เรื่องที่ควรรู้ให้กระจ่าง คือ

[1] --- > ชนิดของคำ (part of speech)   

[2] --- > ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ

[3] --- > อนุประโยค (clause) และวลี (phrase)   

            ทำไมเราต้องรู้ 3 เรื่องนี้ก่อน?

           เรื่องชนิดของคำ - ถ้าเรามองไม่ออกว่า คำนั้น คำนี้ ทำหน้าที่เป็นคำนาม หรือกริยา หรือคำขยาย เราจะอ่านรู้เรื่องได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเราไปเจอศัพท์ที่ไม่รู้จัก แต่ถ้าเราพอมองออกว่า มันเป็น verb หรือคำกริยา ที่แสดงกิริยาอะไรบางอย่าง หรือเป็น adjective หรือ adverb ที่เป็นส่วนขยายอะไรบางอย่าง ถ้ารู้อย่างนี้ อย่างน้อยเราก็พอเดาอะไรได้ออกบ้าง

        เรื่องของประโยค, อนุประโยค หรือวลี - ข้อความที่คนเขียนเขาเขียนให้เราอ่านนั้น  เขาไม่ได้เขียนเพื่อให้เราอ่านเป็นคำ ๆ แต่ให้เราอ่านคำเป็นกลุ่ม ๆ  กลุ่มคำที่ว่านี้ ก็คืออนุประโยคหรือวลี ซึ่งรวมกันเป็นประโยค เพราะฉะนั้นเราจะต้องมองให้ออกว่า กลุ่มคำที่ว่านี้ หัวหางมันอยู่ตรงไหน ถ้าเรามองไม่ออก  เราจะงงไปหมด คือแยกไม่ออกว่า อะไรคือใจความสำคัญ อะไรคือส่วนขยาย และขยายอะไร    

      ในเว็บภาษาไทย มีคำอธิบายเกี่ยวกับ 3 เรื่องนี้อยู่มากมาย


 read and understand   

      ผมขอดึงเอามาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างสั้น ๆ ข้างล่างนี้

  • ชนิดของคำ หรือ part of speeech ---> คลิก  
  • ชนิดของประโยค --- > คลิก
  • อนุประโยค และ วลี --- > คลิก

      ถ้าท่านต้องการหาอ่านเพิ่มเติม ก็คลิกที่ 3 ลิงก์ [1] [2] [3] ข้างบนได้เลยครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com