Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประโยชน์ของการอ่าน story ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Pages from Short-Stories-for-Children

สวัสดีครับ

       ทุกท่านคงเคยชินกับความคิดที่ว่า นิทานที่มีคติสอนใจทั้งหลาย เช่น นิทานชาดก หรือนิทานอีสป นั้น เขาจัดเป็นนิทานสำหรับเด็ก เพราะเด็กนั้นมีจิตใจบริสุทธิ์ จดจำอะไรได้ง่าย เขาจะจำ story ที่สนุก ๆ ได้ดี และถ้า story นั้นแทรกคติชีวิต  เขาก็จะได้รับบทเรียนอันมีค่าต่อชีวิต   และแม้ว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่  เขาอาจจะลืมหรือเลิกเชื่อในนิทานที่ได้ฟังตอนเด็ก   แต่คติที่ถูกปลูกฝังผ่านนิทานอันประทับใจเมื่อวัยเยาว์ จะช่วยกล่อมเกลาเป็นความคิดความเชื่ออันดีที่ไม่ลืม

       คำถามก็คือ ถ้าเด็กคนไหนแทบไม่เคยอ่านหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังนิทานสอนใจเมื่อวัยเด็ก เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่และได้อ่าน story พวกนี้  มันจะช่วยปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดที่ดีให้ได้ไหม? ผมเห็นว่าจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใหญ่คนนั้นยอมถ่อมใจ รับฟังหรือเปล่า ถ้ายอมก็ได้รับประโยชน์  ถ้าไม่ยอมก็ไม่ได้รับ

      และเมื่อพูดถึงนิทานสอนใจ หลายคนอาจจะคิดว่า มันก็แค่สอนเรื่องให้เป็นเด็กดี ให้เป็นคนดี เขาโตขนาดนี้แล้วไม่ต้องให้ใครมาสอนก็รู้อยู่แล้วว่า  อะไรดี  อะไรไม่ดี นิทานพวกนี้อ่านไปก็เสียเวลาเปล่า

       แต่จริง ๆ แล้ว  แง่มุมที่งดงามของชีวิตนั้น มันไม่ได้มีแค่ว่า อย่าเป็นคนเกเร อย่าเป็นคนชั่ว หรืออันธพาล แต่มันยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกเยอะแยะที่ต้องใช้ story เป็นสิ่งสอนจึงจะซาบซึ้ง เช่น เรื่องมิตรภาพ, การเสียสละ, น้ำใจ, การเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์, ความสุขแท้จากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน, การเพียรพยายามไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค, การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง, การมีความพอใจในชีวิตที่สุจริตและวิริยะ,  การปล่อยวางด้วยจิตใจที่บึกบึน เป็นต้น เรื่องเหล่านี้เราอาจจะไม่เคยรู้สึกซาบซึ้งด้วยใจหากชีวิตเราไม่เคยเจอของจริง   แต่ถ้าเราโชคดีได้อ่าน story ที่กระทบใจสักเรื่องหนึ่ง เราก็อาจจะได้เข้าใจเรื่องที่ไม่เคยเข้าใจ

       ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่าน story มาตั้งแต่เด็ก  และเข้าใจดีว่า story ที่ดีนั้นมีคุณค่าต่อชีวิต

       วันนี้ผมได้เจอ eBook ภาษาอังกฤษเล่มหนึ่ง ชื่อ Short Stories for Children ซึ่งแบ่งเป็น Level 1 – 25 เรื่อง และ Level 2 – 25 เรื่อง ตอนแรกที่อ่านก็เข้าใจว่า เป็นหนังสือให้เด็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ แต่พออ่านไปได้หลาย ๆ หน้าก็พบว่า มีหลายเรื่องทีเดียวเป็น story ที่ดีซึ่งสามารถให้บทเรียนต่อชีวิต

       ท่านลองอ่าน 3 เรื่องนี้เป็นตัวอย่าง --- > คลิก

       ผมขอชวนให้ท่านลองอ่านดู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง story ใน Level 2 หน้า 18 – 43

       สำหรับคุณครู ผมเห็นว่า  ท่านสามารถเลือกบางเรื่องเป็นบทเรียนให้เด็กฝึกอ่านได้เป็นอย่างดี

       เชิญครับ --- > คลิก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com