Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

501 English Verbs - ฝึกผัน verb

501 English Verbs

--- > คลิกดาวน์โหลด

เป็นไฟล์ flash ขนาดแค่ 6 MB เขามี exercise ให้เราฝึกผัน verb ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นพื้นฐานที่ดีในการเข้าใจเรื่องที่สูงขึ้น

501engverbs

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com