Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

English Daily Grammar Review

--- > คลิกดาวน์โหลด

สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับหนังสือแกรมมาร์เล่มนี้ก็คือ เขาคัดมาเฉพาะเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ในการพูดหรือเขียน นำมาให้เราทบทวน โดยอธิบายอย่างกระชับ, และ exercise ที่ให้ทำพร้อ่ม answer ที่ให้ตรวจก็กระชับด้วย ไม่เยิ่นเย้อ เป็นหนังสือที่น่าศึกษาทีเดียวครับ

Pages from english daily grammar review

===

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com