Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

eng Hour ...วิดีโอสอน Phonics สำหรับชั้น ป.1 และ ป.2 โดยครูจากมหาวิทยาลัยมหิดล

eng24

eng Hour
วิดีโอสอน Phonics สำหรับชั้น ป.1 และ ป.2 โดยครูต่างชาติและครูไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว 40 นาที

เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน การเรียนรู้ ต1.1 และ ต1.2 พร้อมแผนการสอนสําหรับครูเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้า

มี วีดีโอทั้งหมด 80 ตอนตอนที่ 1-40 สําหรับชั้น ป.1 และ ป.2 ตอนที่ 41-80 สําหรับชั้น ป.2 วีดีโอ ตอนใหม่ ๆ เผยแพร่ทุกวันศุกร์
--- > http://eng24.ac.th/eng_hour

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com