Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังบทสนทนาง่าย ๆ สั้น ๆ ที่ eslyes.com

273 Free ESL Short  Easy Dialogues  Audio

Short, Easy Dialogues

ลิงก์นี้มีบทสนทนาสั้น ๆ ทั้งหมด 15 topic แต่ละ topic มีหลายหัวข้อให้เลือกศึกษา, ท่านสามารถศึกษาทั้งในด้านลีลาของภาษา ศัพท์ สำนวน  หรือจะเน้นที่การฝึกฟังก็ได้ โดยเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว ให้ติ๊ก √ Repeat เพื่อฟังซ้ำติดต่อกันหลาย ๆ เที่ยว  

 http://www.eslyes.com/easydialogs/  

และยังมีให้ฝึกอีกเยอะ  โดยคลิกลิงก์ที่มีคำว่า Stories ที่นี่ --- > http://eslyes.com/

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com