เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Mp3)

เพลง ภาษา อ งกฤษ สำหร

--->http://tinyurl.com/gpax8uq

❶จะฟังตอนนี้ให้คลิก Play, และคลิกปุ่ม play รูปสามเหลี่ยม

❷จะดาวน์โหลดเก็บไฟล์ mp3 ไว้ฟังในโอกาสหน้า, ให้คลิก Download, และคลิก “Click here to download” ใต้สี่เหลี่ยมสี่ม่วง “Download Now”, บางไฟล์อาจจะต้องคลิก “mp3” อีกครั้ง แต่ก็อาจจะมีบางเพลงที่ขัดข้องดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้