Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประโยคภาษาอังกฤษ พนักงานนวดใช้พูดกับผู้ใช้บริการ

nuadthai 

เพิ่ม http://tom-tc.com/files/------------file02.pdf

นวด  massage mp3
พนักงานนวด  massager mp3
 ทักทาย
 Good morning  mp3 
 Good afternoon mp3 
 Good evening mp3
 How are you? mp3 
 I’m fine. Thank you. mp3 
 ถาม – ตอบ พื้นฐาน แนะนำตัวเอง
 What is your name? mp3 
      My name is Jane Sabaidee mp3 
 What is your nickname ? mp3 
     My nickname is Mac. mp3
 Where do you live ? mp3
      I  live in Bangkok. mp3
 How old are you? mp3
      I am  25  years old. mp3
 Where are you from? mp3
      I am from   Nontha Buri  Province. mp3
 What is your job? mp3
      I am a massager. mp3
 What is your favorite food? mp3
      I like Tom Yum Kung. mp3
 การเชิญชวนให้ใช้บริการนวด
 Massage, Sir ? mp3 
      Massage, Madam ? mp3 
 Would you like a massage, Sir? mp3 
      Would you like a massage, Madam? mp3
 Do you want a massage, Sir? mp3 
      Do you want a massage, Madam? mp3
การพูดคุยเบื้องต้น สอบถามประสบการณ์การนวดของลูกค้า 
Have you ever tried   Thai Massage ? mp3 
How often do you have Thai massage ?  mp3 
Where did you have Thai massage ?  mp3 
 การบอกสรรพคุณ-รับรองผลดีของการนวดเบื้องต้น
 A massage will relax you. mp3 
 I will give you a very good Thai massage. mp3 
 สอบถามลูกค้าว่า ต้องการการนวดแบบใด
 I can give you a body or foot massage. mp3 
 What kind of massage would you like? mp3
 สอบถามปัญหาสุขภาพก่อนลงมือนวด
 Do you have any health problems? mp3 
 Did you have any operations? mp3
 Do you feel pain around this area ? mp3
Do you have any chronic disease? มีโรคประจำตัวไหม mp3 
Are you diabetic? เป็นเบาหวานหรือเปล่า mp3
Do you have any broken bone? กระดูกแตกหรือเปล่า mp3 
(ถามต่อ) Where? ตรงไหน mp3 
Do you have high-blood pressure? ความดันสูงไหม mp3 
Do you have low-blood pressure? ความดันต่ำไหม mp3 
Do you have a fever? มีไข้หรือเปล่า mp3
Are you pregnant? ตั้งครรภ์หรือเปล่า mp3 
Are you having a baby? ตั้งครรภ์หรือเปล่า mp3 
Do you have a period now? กำลังมีประจำเดือนหรือเปล่า mp3 
 Are you allergic to any medicine? แพ้ยาหรือเปล่า  mp3
 (ถามต่อ) What medicine? ยาอะไร  mp3
 บอกให้ลูกค้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนวด
 Please change your clothes in this room. mp3 
คำกริยาที่น่าจำ
เหยียด  - stretch  mp3
งอ   - bend  mp3
วาง (เท้า) - rest  mp3
นอน (วางลำตัว)   - lie on  mp3
ยื่นให้ฉัน - give me  mp3
ยกขึ้น - lift   mp3
ยกขึ้น - raise  mp3
ลดลง - lower  mp3
จับ, ถือ  hold  mp3
 คำบอกให้เปลี่ยนท่า /เคลื่อนไหวร่างกายขณะนวดตัว
 Relax and enjoy, if you hurt, please let me know. mp3 
 Please stretch your legs. เหยียดขา mp3 
 Please bend your left knee. งอเข่าซ้าย mp3 
 Please bend your right knee. งอเข่าขวา mp3
 Please raise up your feet. ยกเท้าขึ้น mp3 
 Lie on your stomach, please. นอนคว่ำ mp3 
 Lie on your back, please. นอนหงาย mp3 
 Lie on your left side, please. นอนตะแคงซ้าย mp3 
 Lie on your right side, please. นอนตะแคงขวา mp3 
 Give me your left hand please. ยื่นมือซ้ายให้ฉัน mp3 
Give me your right hand please. ยื่นมือขวาให้ฉัน mp3
 Give me both of your hands please. ยื่นทั้ง 2 มือให้ฉัน mp3
 Please raise up your left leg. ยกขาซ้ายขึ้น mp3 
 Please raise up your right leg. ยกขาขวาขึ้น mp3
 Please sit cross legged facing the wall. นั่งขัดสมาธิหันหน้าเข้าผนัง mp3 
 Please lift your left arm. ยกแขนซ้ายขึ้น mp3 
 Please lift your right arm. ยกแขนขวาขึ้น mp3 
 Please lower your left  arm. ลดแขนซ้ายลง mp3  
Please lower your right  arm. ลดแขนขวาลง mp3 
 Please raise your chin. เงยหน้าขึ้น mp3 
 Please lower your chin. ก้มหน้าลง mp3
 Please raise your head slowly. ยกศีรษะขึ้นช้า ๆ  mp3 
 Please hold my hand. จับมือของฉัน mp3 
 Please raise both of your arms up.ยกแขนขึ้นทั้ง 2 ข้าง mp3 
Please tilt your head to the left. เอียงศีรษะไปทางซ้าย mp3
Please tilt your head to the right. เอียงศีรษะไปทางขวา mp3 
  คำบอกให้เปลี่ยนท่า /เคลื่อนไหวร่างกายขณะนวดเท้า   

 Please sit down on the foot massage chair.

เชิญนั่งบนเกาอี้สําหรับนวดเทาค

mp3 

 Please sit on the chair and put your feet on this stool.

เชิญนั่งบนเกาอี้และวางเทาของคุณไวบนตั่งพักเท้าตัวนี้

mp3 

 Please adjust the back of the chair to your comfort.

โปรดปรับระดับพนักของเกาอี้ตามความสบายของคุณค

mp3

 Rest both of your feet on this stool.

วางเทาทั้ง 2 ข้างของคุณลงบนตั่งตัวนี้ค

mp3

 Rest your right foot on this stool.

วางเทาข้างขวาของคุณลงบนตั่งตัวนี้ค

mp3

 Please roll up your pants above the knees.

กรุณาพับขากางเกงของคุณไวเหนือเข

mp3 
 บอกให้อย่าเกร็ง ผ่อนคลาย ทำตัวสบาย ๆ 
Your muscle is stiff. กล้ามเนื้อคุณตึง mp3
 Don’t be tense, please. อย่าเกร็ง mp3 
 Please relax.ผ่อนคลายนะ mp3
 Relax and enjoy, if you hurt, please let me know. สบาย ๆ ถ้าเจ็บให้บอก mp3 
 ขออนุญาตลูกค้าก่อนที่จะนวดศีรษะ
 Is it OK for me to massage your head? mp3
 ถามลูกค้าว่าเรานวดหนัก-เบา เกินไปหรือไม่
 Am I massaging too hard? mp3 
 Am I massaging too soft? mp3 
     Sorry, sir. mp3 
     Sorry, Madam. mp3 
     I will try to make you feel better. mp3 
 การถามความรู้สึกรวม ๆ ของลูกค้าขณะที่นวด
 Are you feeling OK ? mp3 
 Are you feeling better? mp3 
 แจ้งอัตราค่าบริการนวด
 How many hours would you like the massage? mp3
 200 baht for one hour. mp3 
 100 baht for half an hour. mp3 
 300 baht for one and a half hours mp3 
    But only one hour is too short. mp3 
    For  two hours you will feel much better. mp3 
400 baht for body massage.  mp3 
300 baht for foot massage. mp3 
 ถามการรับบริการนวดต่อ
 The massage time for 2 hours is up. mp3 
 Would you like me to continue massaging? mp3 
 How long do you want me to continue massaging? mp3 
 ถามลูกค้าว่าจะกลับมารับการนวดอีกหรือไม่
 Would you like to return for another massage later? mp3
 When do you want it? mp3 
 It’s O.K. I will be waiting for you. mp3 
I am happy that you feel better after the massage. ฉันดีใจที่รู้ว่าคุณสบายขึ้นหลังนวด mp3 
 ถามลูกค้าว่าต้องการรับเครื่องดื่มอะไรหลังนวดเสร็จ
 What   drink would you like? mp3 
 We have ginger, lemon grass, and bale fruit. mp3 
 อาการต่าง ๆ
 ปวด เจ็บ
.    pain mp3 
.    ache mp3  
     sore mp3 
 เมื่อย 
     stiff mp3 
     tired mp3 
เคล็ด ขัด  ยอก  stiff pain
เหน็บชา   numb mp3 
ตะคริว  cramp mp3 
อ่อนเพลีย  
   weak mp3 
   exhausted mp3 

+++

ศัพท์อวัยวะที่ควรทราบ

 hair แฮร ผม

head เฮด ศีรษะ

forehead  ฟอร์เฮด หนาผาก

eye อาย ตา

leg เลก ขา

eyebrow อายเบรา  คิ้ว

temple เท็ม เปล ขมับ

nose โนส จมูก

cheek ชี๊ค แกม

ear เอียร หู

mouth เมาธ ปาก

lip ลิพ ริมฝปาก

tooth ทูธ ฟน

neck เน็ค คอ

chin ชิน คาง

muscle มัซ เซิ้ล กลามเนื้อ  

shoulder โชลเดอะร ไหล / บา

shoulder blade โชลเด่อะร์ เบลด สะบัก

collarbone คอลเล่อะโบน  ไหปลาร้า

armpit อารมพิท รักแร

forearm ฟอรอารม ตนแขน

arm อารม แขน

elbow เอ็ลโบว ขอศอก wrist ริ๊สท ขอมือ

hand แฮนด มือ

palm ปาลม ฝามือ

back of hand แบ็ค ออฟ แฮนด หลังมือ

waist เวสท เอว

navel เนเว็ล สะดือ

hip ฮิพ สะโพก

upper back อัพ เพอะ แบ็ค หลังชวงบน

lower back โลวเวอะ แบ็ค หลังชวงลาง

thigh  ไธ  ต้นขา  โคนขา  ขาอ่อน

shin ชิน หนาแขง

knee นี เขา

calf คาลฟ นอง

foot ฟุท เทา

ankle แอง เคิ้ล ขอเท้า

toe โท นิ้วเทา

sole โซล ฝาเทา

heel ฮีล สนเทา   

bone โบน กระดูก

heart ฮารท หัวใจ   

finger ฟง เกอะ นิ้ว  

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com