Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิกเติมคำทำประโยคให้สมบูรณ์ - ได้ฝึกทั้งศัพท์และแกรมมาร์

Free Online Sentence Completion Exercises

Sentence Completion

แบบฝึกหัดชุดนี้ ให้ท่านคลิกคำที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ 

ท่านจะได้ฝึกทั้ง vocabulary และ grammar

แต่ละชุดมี 10 ข้อจากง่ายไปยากตามลำดับ

เมื่อทำเสร็จแต่ละข้อ ให้คลิก Keep working และคลิก 1/10 =>เพื่อทำข้อต่อไป

ลองทำดูนะครับมีหลายระดับความง่ายยากให้เลือก

http://www.englishmaven.org/Pages/Sentence%20Completion.htm

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com