ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ

 ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ

สำเนียงอังกฤษ ---> https://www.youtube.com/watch?v=htmkbIboG9Q


สำเนียงอเมริกัน ---> https://www.youtube.com/watch?v=-SObetOJ_yY