ตอนที่จะพูดเสนอความคิดเห็น ลองขึ้นต้นประโยคด้วยคำพวกนี้

Word List on Opinion and Statements

ตอนที่จะพูดเสนอความคิดเห็น ลองขึ้นต้นประโยคด้วยคำพวกนี้ก็ดีนะ...
https://www.ego4u.com/en/business-english/communication/opinion