Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษย่อหน้าเดียว

 -ebook-worksheets

สวัสดีครับ

       การฝึกภาษาอังกฤษโดยอ่าน story หรือ article ง่าย ๆ ย่อหน้าเดียวจบ เป็นวิธีฝึกที่ฉลาดมาก ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • เพราะมันง่ายและสั้น เราจึงอ่านจบได้โดยใช้เวลาไม่นาน เมื่ออ่านจบก็จะภูมิใจว่าฝึกสำเร็จ ทำให้มีกำลังใจที่จะอ่านเรื่องที่ 2  เรื่องที่ 3  เรื่องที่ 4 ต่อไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ยาวเกินไปอ่านไม่รู้จักจบ ความภูมิใจอาจเกิดยาก
  • ถ้าเป็น story หรือ article ที่มี test ให้ทำเมื่ออ่านจบ ก็จะช่วยพัฒนาการอ่านจับใจความ การเพิ่มศัพท์ใหม่ การทบทวนศัพท์เก่า การเดาศัพท์หรือวลีที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจ  และการตีความเรื่องที่อ่าน
  • การอ่านเรื่องง่าย ๆ ทำให้เรามีพลังเหลือที่จะสังเกตสไตล์ภาษาของประโยคหรือวลีที่อ่าน   และจดจำไปใช้ได้เมื่อเวลาที่เราจะพูดหรือเขียน  แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ยากเกินไป  แค่อ่านให้รู้เรื่องก็มึนแล้ว  จึงหมดแรงที่จะจดจำหรือสังเกตอะไรได้อีก การฝึกอ่านเรื่องง่าย ๆ จึงเป็นการสะสมเสบียงให้เราพูดเก่งขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว

       วันนี้ผม 3 ลิงก์นี้ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาให้ท่านฝึกอ่าน

ลิงก์ที่ 1 มี story ง่าย ๆ ย่อหน้าเดียว 20 เรื่อง 

 คลิก

สิงก์ที่ 2 มี article สั้น ๆ ย่อหน้าเดียว 10 เรื่อง 

คลิก 

สิงก์ที่ 3 มี article สั้น ๆ ย่อหน้าเดียว 10 เรื่อง 

คลิก 

        ส่วน 2 บทความข้างล่างนี้เป็น joke อ่านสนุก อาจจะยาวมากขึ้นนิด แต่ก็ใช้ฝึกอ่านได้เป็นอย่างดีครับ

  1. อ่าน 50 joke story ที่ ง่าย สั้น สนุก
  2. อ่าน 90 เรื่องที่คุณต้องหัวเราะหรืออย่างน้อยก็ยิ้ม

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com