Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟังธรรม “วันล้ออายุ” ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 27 พค. 59

วันนี้ 27 พฤษภาคม เป็นวันเกิดท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ หรือที่เรียกกันว่า “วันล้ออายุ”

ขอเชิญทุกท่านน้อมใจฟังธรรม “วันล้ออายุ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ  

และในเว็บนี้ยังมีธรรมะมากมายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้สอนไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษา

คลิก

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com