Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาศัพท์ 2,000 คำ พร้อมประโยคตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนาจริง ๆ

 How to Use When with Example Sentences

สวัสดีครับ

       มีหลายสำนักที่รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับผู้ศึกษาภาษาอังกฤษ  และมีหลายเว็บไทยหาคำแปลแนบไว้ให้ ซึ่งก็สะดวกสำหรับผู้ศึกษา

       วันนี้ผมขอเสนอลิงก์นี้ เป็นคำศัพท์ 2,000 คำ

http://www.talkenglish.com/vocabulary/top-2000-vocabulary.aspx

       ลักษณะพิเศษของศัพท์ 2,000 คำ ในลิงก์นี้ คือ

  1. คัดมาจากประโยคสนทนากว่า 250,000 คำ
  2. เรียงจากคำที่ใช้พูดบ่อยมากสุด ลดหลั่นไปตามลำดับ
  3. บางคำที่เป็นหลายประเภทเช่น start ซึ่งเป็นทั้ง verb และ noun ก็แจ้งเรียงให้รู้ด้วย
  4. มีประโยคตัวอย่างง่าย ๆ แสดงการใช้ศัพท์แต่ละคำ โดยแสดงคำศัพท์อื่น ๆ ที่มักใช้ควบคู่กัน หรือ collocation ไว้ให้ดูด้วย

       การศึกษาคำศัพท์เพียงคำแปลภาษาไทยนั้นน้อยเกินไป ควรศึกษาประโยคตัวอย่างที่แสดงการใช้ในการสนทนาด้วย

       และผมจึงขอเสนอศัพท์ 2,000 คำพร้อมประโยคที่ใช้ในการสนทนาจริง ๆ ให้ท่านศึกษา เชื่อว่า นอกจากรู้คำศัพท์และความหมายแล้ว ท่านยังจะสามารถนำศัพท์เหล่านี้ไปผูกประโยคเพื่อใช้พูดและเขียนได้อีกด้วย  เพราะท่านจะได้ศึกษาประโยคตัวอย่างที่นำมาจากบทสนทนาจริง ๆ เป็นประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และจดจำไปใช้ได้

       เมื่อคลิกเข้าไปในลิงก์ข้างล่างนี้แล้ว ต้องการศึกษาคำใดก็คลิกคำนั้นได้เลยครับ

เชิญครับ...

http://www.talkenglish.com/vocabulary/top-2000-vocabulary.aspx

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com