ครูเชอรี่สรุปวิธีการพูดถึงอนาคตเป็นภาษาอังกฤษ มีหลายวิธี

ครูเชอรี่สรุปวิธีการพูดถึงอนาคตเป็นภาษาอังกฤษ มีหลายวิธี

 

และอีกเยอะที่นี่

https://www.youtube.com/user/rightsideaching/videos

https://www.facebook.com/cherry.englishbright/