Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ภาษาอังกฤษสำหรับ พ่อค้า แม่ค้า พนักงานขาย ทุกประเภท

ฝึกพูด 30 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับพ่อค้า แม่ค้าขายของให้ชาวต่างชาติ

  1. การบอกราคาสินค้า ภาษาอังกฤษง่าย ๆ สำหรับพ่อค้าแม่ค้า
  2. บทสนทนาภาษาอังกฤษการซื้อขาย
  3. ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายสินค้า -คลิก
  4. ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย    -คลิก
  5. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายของ - คลิก
  6. ภาษาอังกฤษสำหรับขายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  7. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the market (ที่ตลาด)
  8. สนทนาภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร หรือภัตตาคาร
  9. เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านประโยค สำหรับพนักงานขายสินค้า

จะพูดอย่างไร...เมื่อต้องขายอาหารให้ฝรั่ง!! - ANDREW BIGGS

 

แถม: ฝึกพูดภาษาอังกฤษ การซื้อสินค้า การต่อรองราคา

 

 

 

 

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com