Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ธรรมะ จาก “ธรรมทาน”

nok

ความคมของธรรมะเมื่อผสมกับความคมของถ้อยคำ

จะช่วยเตือนสติและตัดความทุกข์-ความเศร้าใจให้หมดไป  

และเพิ่มความร่าเริงให้แก่ชีวิต

ไม่มากก็น้อย   

ปล่อยวาง ไม่ลืม

ผมมีธรรมะ จาก “ธรรมทาน” มาฝากที่ 3 ลิงก์นี้ครับ

โกรธ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com