Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

test ระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง เทียบ CEFR

 cefr 6

 สวัสดีครับ

       ถ้าเราต้องการทำ test เพื่อให้ทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองก็หาทำได้ง่าย ๆ เพียงกูเกิ้ลด้วยคำว่า →English level test online

       แต่เพื่อให้การทำ test ของเรามีที่อ้างอิงเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นสักนิด วันนี้ผมจึงได้หา test ที่อิงกับ CEFR หรือ The Common European Framework of Reference for Languages

       CEFR  คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล

       เท่าที่ทราบ กระทรวงศึกษาธิการของไทย ก็ใช้ CEFR เป็นมาตรฐานในการวัดระดับทักษะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเช่นกัน

       CEFR แบ่งระดับของทักษะออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 โดยแต่ระระดับต้องมีความสามารถขนาดไหน คลิกดูได้ที่นี่ หรือ ที่นี่ หรือ ที่นี่

       สำหรับ test online ข้างล่างนี้ แม้จะเป็นการ test เทียบ CEFR แบบคร่าว ๆ แต่ผลที่ได้รับก็น่าจะช่วยบอกได้ว่า ท่านน่าจะปรับปรุงตัวเองในด้านใดบ้าง มากน้อยเพียงใด

      อนึ่ง ถ้าท่านต้องการรู้ว่า ระดับต่าง ๆ ของ CEFR เทียบกับการสอบอย่างอื่น เช่น TOEFL, TOEIC, ILETS ได้อย่างไรบ้าง ก็ คลิกดูที่นี่

      เชิญท่านลองเข้าไปทำ test CEFR ได้เลยครับ ข้างล่างนี้

[1] Englishtag Level Tests – CEFR

คลิก level test, A1, A2, B1, B2, C1, C2 ด้านบนของหน้า เพื่อทำ test

http://www.englishtag.com/tests/tests.asp

[2] examenglish.com  

 มีทั้ง Grammar & Vocabulary Test และ listening test ให้เลือกทำ

[3] ที่ด้านล่างของหน้า, คลิกลิงก์ในกรอบสี่เหลี่ยม ระดับที่ต้องการทำ test 

http://www.bkkenglish.com/placement-test/

[4] มีให้ทำ 15 ข้อ เป็นการทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อเทียบระดับ CEFR 

http://www.languagelevel.com/english/

[5] ทำ test 68 ข้อ

http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level_answers.asp 

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

 

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com