Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกภาษาอังกฤษกับ Everyday Grammar ที่ VOA Learning English

  every 3

สวัสดีครับ

       ที่เว็บ VOA Learning English มีคอลัมน์ Everyday Grammar โดยเขาจะนำแกรมมาร์ที่มักจะเกี่ยวข้องกับการสนทนาในชีวิตประจำวันมาอธิบาย โดยมีข้อความให้ท่านอ่าน และมีเสียงให้ท่านคลิกฟัง ท่านจะเลือกอ่าน หรือฟัง หรือทั้งสองอย่าง ก็ทำได้ตามอัธยาศัย

Everyday Grammar

       ผมเห็นว่าคอลัมน์นี้มีประโยชน์มาก และภาษาอังกฤษที่เขาพูดอธิบายให้ท่านฟังก็ไม่ยากเกินไป แต่ถ้าท่านรู้สึกว่ามันฟังยาก  ท่านจะอ่านให้เข้าใจ ก่อนฟังก็ได้ 

       เกี่ยวกับการฟัง Everyday Grammar นี้มีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือ บางทีเขาก็นำเอาเสียงคนพูดจริง ๆ จากข่าวของ VOA มาให้เราฝึกฟัง หรือเอาเนื้อเพลงมาให้เราฟังและศึกษา

       และเกี่ยวกับการอ่าน ที่วิเศษมาก ๆ ก็คือศัพท์ที่ท่านอ่านในหน้าบทความ  Everyday Grammar นี้ แทบทุกบทความ เมื่อท่านคลิกก็จะเห็นความหมายที่โยงไปยัง  Merriam-Webster Learner’s Dictionary ท่านไม่ต้องเปิดดิกคำใด ๆ ทั้งสิ้น

       สรุปก็คือ การฝึกที่ Everyday Grammar นี้ ท่านจะได้ทั้ง grammar, ฝึกฟัง, ฝึกอ่าน, ศัพท์, และการสนทนา ไปในคราวเดียวกัน

       เชิญครับ Everyday Grammar

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com