Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำโปรแกรมใหม่ของ อ.ยุทธนา:โปรแกรมฝึก เพื่อสอบ TOEIC Part 2 "Question response"

Toeic response

สวัสดีครับ

       วันนี้ผมขอแนะนำโปรแกรมใหม่ของ อ.ยุทธนา:โปรแกรมฝึก เพื่อสอบ TOEIC Part 2 "Question response"

→ http://freewareacpyu.blogspot.com/2016/04/toeic-part-2-question-response.html

       ในแต่ละข้อ เขาจะให้เราฟังข้อความสั้น ๆ โดยข้อความแรกเป็นคำถามหรือคำบอกอะไรสักอย่าง เมื่อฟังแล้ว เราจะได้ยินเสียง response 3 ข้อ คือ A, B, C  ให้เราคลิกเลือกตอบว่า ข้อใดเป็น response ที่ถูกต้องที่สุด

       ท่านผู้อ่านครับ ในการทำ listening test ทำนองนี้   เราต้องมีสมาธิมาก ๆ  ทั้งเพื่อฟังให้เข้าใจ, เดาให้ใกล้เคียง,  และตีความให้ถูกต้อง  แต่ละข้อใช้เวลาฟังไม่ถึง 1 นาที แต่ขณะที่ฟังเราต้องมีสมาธิทุกวินาที

       โปรแกรมนี้เป็นอีก 1 โปรแกรมที่มีประโยชน์มากๆ  ในการฝึกทำความเข้าใจในการฟัง

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com