Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทำยังไง? ให้หลาย Tense รวมกันได้ในประโยคเดียว

TenseHeader
โดยพื้นฐาน tense เป็นเรื่องของเวลา, ในประโยคเดียวกันถ้ามี 2 เหตุการณ์เกิดขึ้น และเราต้องการชี้ว่า 2 เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคนละเวลา เราก็ต้องเขียนโดยใช้คนละ tense
ที่ลิงก์นี้อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนดี
และผมขอนำข้อสอบ O-Net ม.3 ลักษณะนี้มาให้ดูครับ {*}
 EngTestAnswersExplanationM3.pdf
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com