เปรียบเทียบสุภาษิตอังกฤษกับไทย

สุภาษิตภาษาอังกฤษ สุภาษิตภาษาไทย   สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธ

❶ https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/language/10000-4483.html

❷ http://www.pasaangkit.com/english-proverbs/

❸ http://108toplist.com/english-proverb/

❹ https://sites.google.com/site/prapasara/2-1

❺ http://www.dailyenglish.in.th/10-english-proverbs/

❻ https://www.l3nr.org/posts/96344

❼ https://peaw27.wordpress.com/2014/03/03/สุภาษิตและคำพังเพยไทยพ/

❽ http://chaweewanmable.blogspot.com/2010/08/1.html

❾ http://www.thaigoodview.com/node/16648

❿ http://www.ubonac.com/2014/08/ภาษาอังกฤษ-สุภาษิตไทย/