นิทาน ภาษาอังกฤษ ควบ ภาษาไทย

 

aesop
  1. http://www.nitarn.com/index.php/  นิทานภาษาอังกฤษ.html  และ คลิกหน้า  2 3
  2. http://english-for-thais-2.blogspot.com/2008/10/847.html
  3. http://funtales4u.blogspot.com
  4. http://www.mmm.ru.ac.th
  5. http://www.dailyenglish.in.th/english-fables/