ตอบรับ คำขอบคุณ - คำขอโทษ... จะตอบยังไง ?

New 19 พค 2561 https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/954.html (ไฟล์)

คลิก→  http://www.oxbridge.in.th/grammar-tips/youre-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-your-welcome (ไฟล์)

You’re Welcome