Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

jokesinlevels.com -โจ๊กง่าย Level 1-2-3 ให้เลือกอ่าน

Level 1   Jokes in Levels

สวัสดีครับ

     การฝึก reading โดยการอ่านโจ๊ก  และการฝึก listening โดยการฟังโจ๊ก เป็นการฝึกภาษาอังกฤษที่น่าสนุก

ที่เว็บนี้ http://www.jokesinlevels.com/

     มีโจ๊กให้ทั้งอ่านและฟัง โดยแบ่งระดับความง่าย – ยาก เป็น Level 1-2-3 ทั้งด้านคำศัพท์และแกรมมาร์ที่ใช้

อ่านเพิ่มเติม:

 ประโยชน์ยิ่งใหญ่ของการอ่าน Joke

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com