Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Adjective บอกปริมาณ ที่ใช้กับ นามนับได้ และนามนับไม่ได้

 Purdue OWL  How to Use Adjectives and Adverbs

สวัสดีครับ

     เรารู้อยู่ว่า วาง adjective หน้า noun เพื่อขยาย เช่น brown ก็ใช้ขยายทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ เป็น a brown cat  หรือ brown sugar

     แต่ผมเองงงและจำไม่ค่อยได้มาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมแล้ว เพราะมี adjective อยู่กลุ่มหนึ่งที่ใช้บอกปริมาณ และมันมีกฎว่า...

  • ตัวนั้นใช้ขยายนามนับได้
  • ส่วนตัวนี้ใช้ขยายนามนับไม่ได้
  • และก็มีบางตัวที่ใช้ขยายทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้

มันมีถึง 3 กลุ่มอย่างนี้ก็เลยจำไม่ค่อยได้ซักที

     วันนี้ผมนำ adjective พวกนี้มาใส่เป็น 2 คอลัมน์ โดยคอลัมน์แรกเป็น adjective ที่ใช้กับนามนับได้ (countable noun) และคอลัมน์หลังเป็น adjective ที่ใช้กับนามนับไม่ได้ (uncountable noun) ผมหวังว่า มันจะช่วยให้ท่านจำการใช้ adjective กลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น

 คลิกดู

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com