ถาม-ตอบ

..........64:ความรู้เรื่องแกรมมาร์จำเป็นต่อการอ่านบทความหรือนิยายภาษาอังกฤษหรือไม่

ถาม:

การที่จะเข้าใจความหมายของบทความหรือนิยายภาษาอังกฤษ ความรู้เรื่องแกรมมาร์เป็นสิ่งจำเป็นมั้ยครับ  

ตอบ:

เป็นสิ่งจำเป็นอยู่บ้าง ดูที่นี่ครับ

ลิงก์ 1

ลิงก์ 2