ฝึกฟัง 100 หัวข้อ การสนทนา ง่าย ๆ

 คลิปนี้มี 100 หัวข้อให้ฝึกฟังบทสนทนาง่าย ๆ

ให้ท่านคลิกที่คำว่า "YouTube" ที่มุมล่างขวาของขอบจอ เพื่อเข้าไปที่หน้า YouTube

และคลิก “SHOW MORE” ที่ใต้จอ

ท่านจะเห็นชื่อทั้ง 100 หัวข้อ

เมื่อคลิกตัวเลขที่ท้ายบรรทัด คลิปก็จะเลื่อนไปที่หัวข้อนั้น ๆ

หรือว่าท่านจะฟังสบาย ๆ ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้ครับ