Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดตาม 365 ประโยคง่าย ๆ

 365 ประโยคง่าย ๆ ในคลิปนี้ ท่านฟังก็เข้าใจเพราะมันง่าย

แต่ผมนำมาฝากเพื่อให้ท่านฟังและฝึกพูดตาม

ถือว่าเป็นการนวดกล้ามเนื้อปากเพื่อพัฒนา speaking skill แล้วกันครับ  


 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com