Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

“เสียงธรรมพุทธทาส” 1,400 เรื่อง 1,700 ชั่วโมง (DVD 6 แผ่น, 23 GB)

คู่มือเสียงธรรมพุทธทาส

สวัสดีครับ

       “เสียงธรรมพุทธทาส” นี้เป็นไฟล์ mp3 คำบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2504 ถึง พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นปีที่ท่านมรณภาพ จำนวน 1,400 เรื่อง ยาว 1,700 ชั่วโมง บรรจุอยู่ใน DVD 6 แผ่น ขนาดไฟล์รวม 23 GB

คลิกดูว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ผมได้ DVD ชุดนี้จาก หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง (12 มีค.59)

==>  รวม “เสียงธรรมพุทธทาส” มากที่สุด ที่นี่ !

       ที่หอจดหมายเหตุฯนี้มีกิจกรรมทางธรรมให้ประชาชนเข้าร่วมทั้งปี   (คลิกลงทะเบียน online เข้าร่วมกิจกรรม)และที่สำคัญหนังสือและเสียงธรรมซึ่งบริการที่นี่มีมากมายครบถ้วนที่สุดและราคาถูกจริง ๆ ขายเท่าราคาทุนหรืออาจจะต่ำกว่าราคาทุนด้วยซ้ำ ท่านที่ต้องการซื้อก็น่าจะไปดูได้ที่นั่น

       ผมเคยนำรวมเสียงธรรมและคลิปคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสมาลงไว้ที่เว็บนี้ แค่เชื่อว่าก็ยังไม่ครบถ้วน

       สำหรับท่านที่ไม่เคยไป ผมขอเล่าคร่าว ๆ นิดหน่อยว่า ตัวอาคารของหอจดหมายเหตุฯเป็นตึก 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นร้านหนังสือ, ชั้นที่ 2 เป็นห้องทำกิจกรรมอบรม/บรรยายธรรม และห้อง “นิพพานชิมลอง” และชั้นที่ 3 เป็นสถานที่เก็บต้นฉบับผลงานทั้งหมดของท่านอาจารย์ที่นำมาจากวัดสวนโมกข์ฯ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

       ตอนนี้ยังไม่ได้ไป เชิญคลิกที่นี่ดูภาพสถานที่ก่อน   หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรม ชั้น ๑ และ ชั้น ๒  

       หอจดหมายเหตุฯ มี social media  เผยแพร่ธรรมะหลายช่องทาง ดังนี้ครับ

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com