Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Popular Deities of Chinese Buddhism - หนังสือเล่าเรื่องของพระโพธิสัตว์และเทพมากมายในวัดพุทธจีน

สวัสดีครับ

       ท่านที่เคยไปวัดพุทธจีนในเมืองไทยหรือในเมืองจีน คงจะสังเกตว่า ในวัดเหล่านั้นมีรูปปั้นของพระโพธิสัตว์และเทพต่าง ๆ มากมาย เช่น กวนอิม , 18 อรหันต์  และอื่น ๆ อีกมากที่ชื่อเป็นจีน ๆ ซึ่งคนไทยจำยาก  

คลิกดู

kuan im

และหนังสือเล่มนี้

Popular Deities of Chinese Buddhism

Popular Deities.pdf

ก็เล่าเรื่องราว ประวัติ ความเชื่อ ตำนาน เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์และเทพเหล่านั้น ผมเห็นว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านครับไม่ว่าท่านจะอ่านด้วยมุมมองใดก็ตาม

ดาวน์โหลด

คลิก=หรือ คลิกที่นี่

       ในเมืองไทย ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ความเชื่อในพระพุทธศาสนาสายจีนมีมากขึ้น หนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยให้เราได้ภาพชัดขึ้นมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้

18 arahan

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com