ตัวย่อ SMS เจอบ่อย

 

77 ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน หรือ คลิกที่นี่

• http://www.connexin.net/internet-acronyms.png

• http://www.connexin.net/text-message-abbreviations.png  

• http://tinyurl.com/h52n6xo