กว่า 100 สำนวนภาษาอังกฤษน่าสนใจพร้อมคำแปลที่คุณควรรู้

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/100EngIdioms.htm

kickthebucket