262 คำศัพท์ภาษาอังกฤษแสดงอารมณ์และความรู้สึก

คลิกที่นี่ • หรือ คลิกที่นี่

ถ้าต้องการ 

  1. -ดูประโยคตัวอย่าง คำศัพท์ทั้ง 262 คำ
  2. -ฟังเสียงอ่าน และฝึกออกเสียงตาม

คลิกที่นี่

 

feelings-and-emotions