Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด หนังสือภาษาอังกฤษ Story อ่านนอกเวลา หลายสำนักพิมพ์

graded readers   Google Search 

♥ หมายเหตุ : แก้ปัญหาดาวน์โหลดหนังสืออ่านนอกเวลา ไม่ได้ ♥
อย่างเช่นไปที่→ ลิงก์นี้ และก็ดับเบิ้ลคลิกเล่มที่ต้องการ
♣ เมื่อคลิกปุ่ม ที่มุมบนขวา มันก็ไม่ดาวน์โหลดให้ อย่างนี้ก็ให้คลิกปุ่ม Print (ในภาพตามลูกศรชี้) , เมื่อดูว่าตรง Destination เป็น PDF ก็คลิก Print ได้เลย เพียงเท่านี้ก็ดาวน์โหลดได้แน่นอนครับ

print download

สวัสดีครับ

       สำนักพิมพ์เพื่อการศึกษาหลายแห่งในต่างประเทศ นำ story คลาสสิก หรือเรื่องที่ได้รับความนิยม หรือเป็นนิยาย best sellers มาเรียบเรียงใหม่เป็นหนังสือที่เรียกว่า graded readers เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น (simplified)  ทั้งการใช้คำศัพท์, จำนวนคำ,  โครงสร้างประโยค, และแกรมมาร์ที่ใช้ โดยแบ่งเป็น Level หรือ Stage จากง่ายสุดขึ้นไปถึงระดับ advanced ในประเทศไทย ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ บางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนนำหนังสือพวกนี้ไปอ่านเป็นการบ้าน เรียกว่า “หนังสืออ่านนอกเวลา”  แต่บางโรงเรียนก็นำมาสอนในห้องเรียน

       graded readers มีเนื้อหาที่สนุก หลากหลาย   ให้นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้น ทุกระดับ ใช้ฝึกอ่าน  หรือแม้แต่ท่านที่จบการศึกษาแล้ว ก็สามารถอ่าน graded readers เพื่อปัดฝุ่นฟื้นฟูภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

       ผมได้รวบรวม graded readers หลายร้อยเล่ม จากหลายสำนักพิมพ์มาไว้ข้างล่างนี้ ส่วนใหญ่เป็นไฟล์ pdf (บางเรื่องมีไฟล์ mp3 แถมให้ด้วย) มีเพียงบางเล่มที่เป็นไฟล์ eBook ประเภทอื่น เช่น ไฟล์ djvu ซึ่งทุกประเภทสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม→ Sumatra PDF

       เชิญดาวโหลดไปอ่านได้เลยครับ...

Oxford - Classic Tales

ดูชื่อเรื่อง  • ดาวน์โหลด  (มาใหม่ 11 กค 60)

Penguin

Easystarts - Level 6

Czytamy w oryginale

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก

English Club

Beginner level ถึง Elementary  level 

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก  

Pre-Intermediate level  ถึง Intermediate  level  

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก    

Upper-Intermediate ถึง Advanced

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก

Cambridge English Readers

ชื่อเรื่อง • หน้าแรก/หน้าปก

Oxford Library

stage 1 – 2

ชื่อเรื่อง • หน้าแรก/หน้าปก

stage  3 – 4

ชื่อเรื่อง • หน้าแรก/หน้าปก

stage  5 – 6

ชื่อเรื่อง • หน้าแรก/หน้าปก

Black Cat Publishing Reading & Training Steps 1-6

ชื่อเรื่อง • หน้าแรก/หน้าปก

Password Readers Levels 1-5

ชื่อเรื่อง • หน้าแรก/หน้าปก

Foreign Language Teaching and Research Press Readers Steps 1-5

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก

Heinemann Guided Readers

ชื่อเรื่อง • หน้าแรก/หน้าปก

Black Cat Publishing Levels 1-6

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก

Black Cat Publishing Earlyreads Levels 1-5

ชื่อเรื่อง • หน้าแรก/หน้าปก

MacMillan Readers Levels 3-6

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก

Miscellaneous

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก

Story Teller 1

ชื่อเรื่อง  •หน้าแรก/หน้าปก

Story Teller 2

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก

Story Teller Bonus

ชื่อเรื่อง หน้าแรก/หน้าปก

 พิพัฒน์  

 https://www.facebook.com/En4Th

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com