เทคนิค ฝึกฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจ

http://kidsnews.bectero.com/education/15176-ตอน-4-เทคนิค-ฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจ/

และศึกษาเพิ่มเติม: คลิก

-4  Pipat Seetoon