Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การใช้ big, large, great

 big great large

 สวัสดีครับ

       จากหน้า 65 ของหนังสือ  Oxford Basic English Usage เขาอธิบายการใช้ adjective 4 ตัวนี้ คือ big, large, great, tall

       ก่อนอื่น ขอร้องอย่างยิ่งให้ท่านคลิกเข้าไปอ่านก่อนนะครับ  ข้อความแค่หน้าเดียวหลวม ๆ อย่าเพิ่งอ่านข้อความถัดไปนะครับ

       คลิกอ่าน

       เอาละครับ ข้อความในหน้า 65 สรุปสั้น ๆ ได้ว่า

  • big ใหญ่ ใช้ในลักษณะไม่เป็นทางการได้ทั่ว ๆ ไป เช่น big house, big improvement
  • large, great ใช้เป็นทางการมากขึ้น  โดย large มักใช้กับคำนามที่จับต้องมองเห็นได้ เช่น large house ส่วน great จะใช้กับนามธรรม เช่น great improvement
  • สำหรับนามนับไม่ได้ ให้ใช้ great ได้อย่างเดียว เช่น great confusion ห้ามใช้  big confusion
  • นอกจากนี้ great ยังแปลว่า มีชื่อเสียง (famous) หรือ สำคัญ (important) ได้อีกด้วย เช่น great man, great scientist
  • บางที great ก็มีความหมายอย่างไม่เป็นทางการว่า “วิเศษไปเลย” หรือ “เยี่ยมไปเลย” (wonderful)  เช่น great idea

       ท่านผู้อ่านครับ ที่ผมเอาคำพวกนี้มาพูดให้ท่านฟัง วัตถุประสงค์หลักมิใช่เพื่ออธิบายการใช้ adjective 3 – 4 คำพวกนี้หรอกครับ แต่เพื่อเรียนว่า ท่านที่เกลียดกลัวตำราภาษาอังกฤษ  แม้ได้ eBook มาก็ไม่ยอมคลิกเข้าไปอ่านนั้น (หรือไม่เคยลอง Search หาคำอธิบายจากเว็บภาษาอังกฤษ) ขอให้ท่านทำใจให้ห้าวหาญและคลิกเข้าไปอ่านบ้างเถอะครับ ที่ผมชวนลักษณะนี้บ่อยครั้งเพราะอะไรครับ?  ก็เพราะว่า....

       เรื่องทำนองนี้มีคนอธิบายไว้เยอะแยะอยู่แล้ว เช่น ท่านพิมพ์คำว่า การใช้ big, large, great ลงหาใน Google ก็จะเจอคำตอบเยอะแยะ...

       คลิกดู

      แต่ถ้าเราอ่านคำอธิบายจากเว็บไทยอย่างเดียว เราก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกทักษะ การอ่าน  การเดา  การตีความ  จาก eBook หรือเว็บภาษาอังกฤษ  โอกาสเก่งก็มีน้อยลง แต่ถ้าได้ลุยเข้าไปอ่านภาษาอังกฤษโดยตรง ก็จะได้ฝึกมากขึ้นและเก่งมากขึ้นครับ

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com