Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Story สอนใจ ได้ลึกซึ้ง

 Buddha-under-the-bodhi-tree-2

สวัสดีครับ

       มีพระภิกษุและผู้รู้หลายท่าน  สอนธรรมะผ่าน story ทั้งที่เป็นเรื่องจริง เรื่องแต่ง  ซึ่งทุกเรื่องมีคติ  อาจจะจับใจผู้ฟังมากกว่านำเนื้อธรรมะมาสอนตรง ๆ ซะอีก  บางเรื่องเป็นเรื่องเก่าที่ศึกษาสืบต่อเล่าขานมาแต่อดีต เช่น เรื่องจากพระไตรปิฎก ชาดก ตำนาน บางเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่ร่วมสมัย จากประสบการณ์ตรงของท่านเหล่านั้น

ขอเชิญครับ...

  1. เรื่องท่านเล่า ... พระอาจารย์ ชยสาโร
  2. นิทานเซ็น โดย ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่ หรือ นิทานเซ็น 100 เรื่อง(ภาษาอังกฤษ)
  3. ชวนม่วนชื่น โดย พระอาจารย์พรหมวังโส  คลิก
  4. ลำธารริมลานธรรม โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล คลิก - เล่ม 1 และ คลิก - เล่ม 2
  5. คลิปนิทานธรรมกับท่าน ว วชิรเมธี คลิก
  6. ทศชาติชาดก
  7. นิทานชาดก
  8. ประวัติพระพุทธสาวก
  9. กฎแห่งกรรมครบชุด (ท.เลียงพิบูลย์) คลิกที่นี่ หรือ ที่นี่
  10. กฎแห่งกรรม(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เล่ม 1 - 17  คลิกที่นี่ หรือ ที่นี่

 เพิ่มเติม:

พิพัฒน์ 

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com