มีคลิป YouTube มากมายให้เข้าไปฝึกภาษาอังกฤษ : VOA, BBC, British Council

มีคลิป YouTube มากมายให้เข้าไปฝึกภาษาอังกฤษ :  

VOA, BBC, British Council

เข้าไปแล้ว เลือกเรียนได้ตามใจชอบครับ  มีเยอะจริง ๆ

แถม: Free Listening Resources